Propriorecepsinis Neuroraumeninis Aktyvinimas

PNF (angl. Proprioception Neuromuscular Facilitation) – Propriorecepsinis Neuroraumeninis Aktyvinimas.

Propriocepcija – tai gebėjimas pajausti savo kūno dalių padėtį erdvėje bei įvertinti judesio parametrus ir pastangas kuriomis atliekamas judesys. Terminas „neuroraumeninis“ nurodo jog į veiklą įtraukiami nervai ir raumenys. „Aktyvinimas“ – su instruktoriaus pagalba atliekami taisyklingi judesiai ir kartojami kol įsisąmoninami ir išmokstami.

PNF – moksliškai pagrįstų technikų rinkinys skirtas grąžinti normalius judesius. Dažnai naudojamas reabilitacijoje siekiant pagerinti aktyvių bei pasyvių judesių amplitudes, mokinantis naujų judesių ar siekiant pagerinti judesių valdymą.

Taikant PNF dėmesys kreipiamas į natūralią judesių vystymosi seką bei raumenų (agonisto ir antagonisto) tarpusavio sąveiką atliekant valingus judesius. Taikant šį metodą sudėtingesnių judesių mokymasis remiasi esamų refleksinių judesių pritaikymu.

PNF grindžiamas tam tikrais judesių šablonais, kuriuos atliekant juda visas kūnas. Taikant šiuos šablonus naudojamas multi-sensorinis stimuliavimas, kai informacija apie judesį perteikiama garsu, vaizdu bei prisilietimu, o tai leidžia pacientui suprasti ir pajausti taisyklingą judesį bei su instruktoriaus pagalba jį atlikti.

PNF metodas bei filosofija paremta šiais  principais:

 • Teigiamas būklės vertinimas: Vertinama ką asmuo geba atlikti ir tai tampa atspirties tašku tolimesniam gydymui.
 • Visi judesiai atliekami nesukeliant skausmo
 • Siekiami tikslai orientuoti į kasdieninių funkcijų bei veiklos pagerinimą
 • Siekiama mobilizuoti neišnaudotus rezervus: aktyvus paciento dalyvavimas, intensyvios treniruotės, daug pakartojimų.
 • Žmogus vertinamas kaip visuma, o taip pat vertinama jo aplinka bei asmeniniai faktoriai (emociniai, intelektiniai ir emociniai aspektai)
 • Remiamasi judesių mokymosi bei valdymo principais

PNF technikos gali būti taikomos siekiant:

 

 • Pagerinti raumenų veiklą
 • Judesio iniciavimui
 • Raumenų atpalaidavimui
 • Padidinti judesio amplitudę
 • Išnaudoti slypintį potencialą
 • Pagerinti raumenų susitraukimą
 • Padidinti raumenų jėgą
 • Pagerinti raumenų ištvermę
 • Pagerinti judesių koordinaciją
 • Sukelti raumenų slopinimą
 • Sumažinti skausmą